Töre Cinayetleri

Kitap : Töre Cinayetleri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Kadın

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-19-2333-6

Yayın Tarihi : Aralık 1999

Yayıncı : T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5145

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Sunuş................................................................................
Önsöz................................................................................
I. TÖRE CİNAYETLERİ PANELİ
AÇILIŞ KONUŞMALARI...................................................
Şenay Eser.......................................................................
Prof. Dr. Zehra Odyakmaz................................................
Hasan Gemici...................................................................
PANEL BİLDİRİLERİ.......................................................
M.Naci Ünver (Oturum Başkanı)......................................
Ülkemizde Aile İçi Töre ya da Namus Cinayetleri.......
Prof. Dr. Mahmut Tezcan
Töre Cinayetlerinin Önlenmesi......................................
Prof. Dr. Doğan Soyaslan
Törelerin Etkisiyle İşlenen Adam Öldürme Suçlarının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi..................
Yrd. Doç. Dr. Cumhur Şahin
Namus ve Töre Cinayetlerinin Türk
Hukukundaki Uygulaması..............................................
Av. Oktar Aykut
Namus Cinayetlerinde Avukatların Sorumluluğu........
Av. Şenai Sarıhan