Türkiye İnsan Hakları Hareketi 1. ve 2. Konferansları

Kitap : Türkiye İnsan Hakları Hareketi 1. ve 2. Konferansları

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-7217-31-X

Yayın Tarihi : Aralık 1990

Yayıncı : İnsan Hakları Derneği

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5144

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
ONSOZ
1998 KONFERANSI
(EVRENSEL BİLDİRGENİN 50. YİLİNDA TÜRKİYE İNSAN HAKLARI HAREKETİ; BİRİKİM VE PERSPEKTİFLER)
Nihai Rapor ve Sonuç Bildirgesi........................................
50. Yılında Birleşmiş Milletler ve Evrensel Bildirge/Erol Anar.................
Evrensel Bildirgenin 50. Yılında İnsan Hakları/Gökçen Alpkaya...............
Evrensel Biidirİ'nİn Sınırları, İnsan Hakları Emperyalizmi ve Karşi-Mücadele/Yasemin Özdek......................................
Evrensel Bildirgenin Günümüzde Getirdiği Sonuçlar Neler Olabilir/Bülent Peker . .
Kamuoyunda ve Medyada İnsan Hakları Konusunda
Yapılan Bazı Önemli Yanlışlar/Nurkut İnan..............................
Ekonomi ve İnsan Hakları/İzzettin Önder................................
Kamusal Bir Adalet Nosyonunun Kurucusu ve Teminatı Olarak
Evrensel Bildirge/Zerrin Kurtoğlu.....................................
Uluslararası Adaletin Kurumlaşması Sürecinin Tartışılması ve Türkiye'nin Durumu/Hasip Kaplan...................................
İnsan Haklarının Uluslararası Korunması/Yusuf Alataş.....................
Geçmişten Geleceğe İHD ve Kuruluşu/Leman Fırtına......................
insan Hakları Mücadelesi/Naciye Erkol.................................
Türkiye'de İnsan Hakları Mücadelesi/Tank Ziya Ekinci.....................
Nasıl Bir Dünya İsterdim?/Tomris Özden...............................
İnsan Haklarını Yaşama Geçirmek İçin Mücadele ve
Stratejiler/Kamil Tekin Sürek........................................
İnsan Hakları Mücadelesinde Demokratik Kitle
Örgütleri ve Sorunlar/Aydın Erdoğan..................................
Türkiye İnsan Hakları Hareketi, Birikimler ve Perspektifler/Eren Keskin........
İnsan Hakları Mücadelesinde Katılma ve Kopma Noktaları/Kazım Bayraktar .... •İnsan Hakları ve insan Hakları İhlalleri (İnsan Haklarının
Korunmasında Halkın Hukuk Bürosu Deneyimi)/Av. Zeki Rüzgar.............
insan Hakları Savunucuları ve Onların Hak ve Sorumluluklarıyla
Igili Bildirge/Selâhattin Esmer.......................................
insan Hakları Mücadelesinin Önündeki Engeller/Yılmaz ENSAROGLU.........
Bir Yönetme Pratiği Olarak İnsan Hakları İhlalleri ve Hükümet Sorumlulukları/AŞenal Sarıhan......................................
"insan Hakları İhlalleri": Bir "Yönetme Pratiği" mi? Bir "İktidar Zihniyeti" mi?7SIbel Özbudun...............................