İşsizliğin Çözümü:Girişimci Odaklı Yaklaşım

Kitap : İşsizliğin Çözümü:Girişimci Odaklı Yaklaşım

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-6728-14-0

Yayın Tarihi : Mart 2006

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5127

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
İŞSİZLİK VE İŞSİZLİĞİ ARTIRAN ETKENLER....................
GİRİŞİMCİ KİMDİR?.....................................................
NELER DEĞİŞMELİ?.....................................................
1. GİRİŞİMCİYE VERİLEN DEĞER..........................
2. KAYITDIŞI EKONOMİ VE KAYITDIŞI İSTİHDAM
3. MEVCUT İŞLETMELERDE TAM KAPASİTE VE TAM İSTİHDAM..............................................
4. YENİ YATIRIMLAR VE İLAVE İSTİHDAM............
5. MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİ...............................
6. REEL SEKTÖR - FİNANS SEKTÖRÜ İLİŞKİSİ.....
7. ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK....................
EK: TÜRKİYE'DE İŞLETMEYE YÖNELİK BÜROKRASİ.......
KAYNAKLAR................................................................