Avrupa İstihdamı Stratejisi ve İşgücü Piyasası Gelişmeleri

Kitap : Avrupa İstihdamı Stratejisi ve İşgücü Piyasası Gelişmeleri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-6728-20-5

Yayın Tarihi : Mayıs 2006

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5126

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...............................................................................................................
I. BÖLÜM: AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SOSYAL POLİTİKASI...............................
1.1. Avrupa Birliği'nde Sosyal Politika Oluşturma Çabaları..............................
1.2. Avrupa Birliği'nin Yeni Sosyal Gündemi....................................................
1.3. Avrupa Birliği'nde Sosyal Politika ve Sosyal Diyalog................................
II. BÖLÜM: AVRUPA İSTİHDAM STRATEJİSİNİN GELİŞİMİ..........................
2.1. Beyaz Kitap ve Essen Stratejisi.................................................................
2.2. Amsterdam Antlaşması ve İstihdam Konusunda Yeni Başlık ...................
2.3. Lüksemburg Süreci.....................................................................................
2.4. Avrupa İstihdam Stratejisi'nin Mali Aracı: Avrupa Sosyal Fonu.................
2.5. 2000 Yılında Yapılan Gözden Geçirme......................................................
2.6. Lizbon Stratejisi..........................................................................................
2.7. 2002 Yılında Yapılan Gözden Geçirme......................................................
2.8. Avrupa İstihdam Stratejisi ve Diğer Politik Süreçlerin İlişkilendirilmesi......
2.9. 2003-2006 Dönemi Yenilenmiş İstihdam Stratejisi......................................
2.10. 2004 Yılında Yayınlanan Bildiri .................................................................
2.11. Avrupa İstihdam Stratejisi'nin 2005 Yılında Gözden Geçirilmesi...............
2.12. Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genişleme...................................................
2.13. Türkiye'nin Avrupa İstihdam Stratejisi'ne Dahil Olma Çalışmaları.............
III. BÖLÜM: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DE 2004 YILI İTİBARİYLE İŞGÜCÜ PİYASASINDA KAYDEDİLEN GELİŞMELER..................................
3.1. 2004 Yılında Avrupa Birliği'nde Büyüme ve Verimlilik..................................
3.2. 2004 Yılında Avrupa Birliği'nde Nüfus ve İşgücü Piyasası Göstergeleri......
3.3. Avrupa Birliği 2004 Yılı İstihdam Performansının Lizbon, Stockholm ve Barselona Hedefleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi.................................
a. Toplam Ortalama İstihdam Oranlan ........................................................
b. Kadın İstihdamı Oranları.........................................................................
c. Yaşlı İstihdamı Oranlan...........................................................................
d. İşgücünden Ortalama Ayrılma Yaşı.........................................................
3.4. 2004 Yılında Türkiye'de işgücü Piyasasının Durumu.................................
SONUÇ: TÜRKİYE'NİN UYGULAMASI GEREKEN POLİTİKA VE TEDBİRLER KAYNAKLAR.........................................................................................................