Kültür Kuramında Bütüncülük Sorunu Üzerine Bir Deneme

Kitap : Kültür Kuramında Bütüncülük Sorunu Üzerine Bir Deneme

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1970

Yayıncı : Hacettepe basımevi

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5096

İÇİNDEKİLER

IÇINDEKİLER
Önsöz
İçindekiler
Tablolar
Şekiller
KURAMSAL ÇERÇEVE
GİRİŞ
BÜTÜNCÜLÜK SORUNU
ANTROPOLOJİNİN SORUNLARI
AMAÇ BÖLÜMLER
BİBLİOGRAFYA ve KAYNAKLAR
SÖZLÜK
BÜTÜNCÜ KURAMLARIN YÖNTEMSEL SORUNLARI
TYLOR'UN KÜLTÜR TANIMI
TYLOR'UN KÜLTÜR KAVRAMI
TYLOR KAVRAMININ GEOMETRİK MODELİ SÜPEORGANİKTE BÜTÜNLÜK KAVRAMİ BÜTÜNCÜ YAKLAŞIMLARIN SORUNLARI "EMİK-ETİK" İKİLEMESİ
NEDENSEL, GÖREVSEL VE OLASI BAĞIMLILIK 50 BİLİM KURAMININ GÖSTERDİĞİ ORTAYOL