Türkiye'de Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdam ve Çalışma Koşulları

Kitap : Türkiye'de Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdam ve Çalışma Koşulları

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Mayıs 2006

Yayıncı : İş Müfettişleri Derneği

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitapçık

Kitap No : 5027

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
1- İŞYERLERİ VE İSTİHDAMIN DURUMU
■1990'lardan 2000'lere Değişim-
İl- ÜRETİMİN
ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ VE İŞYERİ ÖLÇEKLERİ
III- ÇALIŞMA KOŞULLARI
IV- ÖRGÜTLENME, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE GREVLER
V- EKONOMİK KRİZLERİN İSTİHDAM İLE ÇALIŞMA KOŞULLARİNA YANSIMALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ