Belediyelerde İstihdam İlişkileri Anketi

Kitap : Belediyelerde İstihdam İlişkileri Anketi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayıncı : DİSK(Devrimci İşçi Sendikası)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitapçık

Kitap No : 5016

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
► 1. BÖLÜM: İŞÇİ PROFİLİ
► 2. BÖLÜM: ÇALIŞMA KOŞULLARI
► 3. BÖLÜM: TAŞERONLAŞTIRMA
► 4. BÖLÜM: SENDİKA