Kamu-İş

Kitap : Kamu-İş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Periyot : iki aylık

Yayın Tarihi : 2006

Yayıncı : Kamu-İş Sendikası

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5008

İÇİNDEKİLER

KAMU-İŞ BİLGİ BÜLTENİ -2006 m* sayıh sayfa2
İÇİNDEKİLER
YÖNETİM, DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİMİZ. (Sayfa3-4-5-6)
M SENDİKAMIZDA UNVAN DEĞİŞİKLİKLERİ . (Sayfa 6-7)
M 2006 YİLİNA AİT İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ . (SayfaS)
M 01.01.2006 - 31.12.2006 TARİHLERİ ARASİNDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET . (SayfaS)
M ZONGULDAK BELEDİYESİ TIS GÖRÜŞMELERİ . (Sayfa 8)
M MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 2006 YILI YEMEK BEDELLERİ. (Sayfa 9)
M GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN GÜNDELİK(HARCIRAH) TUTARLARI. (Sayfa 9)
M İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARI . (Sayfa 10-11)
M SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI DEĞİŞTİ. (Sayfa 12)
M KATSAYILAR, YURTDIŞI AYLIKLAR VE SÖZLEŞME ÜCRETİ. (Sayfa 13)
B GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ MAKTU TUTARLAR. (Sayfa 13)
M HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sayfa 14-15)
M SİGORTA PRİMİNE ESAS TUTULACAK KAZANÇLARIN AYLIK TUTARININ TESPİTİNDE NAZARA ALINMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMLARININ TUTARI.
(Sayfa 15)
M YENİDEN DEĞERLEME ORANI, DÖVİZ İLE BORÇLANMA TUTARI, KANUNİ FAİZ ORANINDAKİ DEĞİŞİKLİK, YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ. (Sayfa 16)
M EMEKLİLERİN KALDIRILAN VERGİ İADESİ, EK ÖDEMELER VE ZAMLAR. (Sayfa 17-18)
M MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Sayfa 18)
M ETİ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SEMİNERİ. (Sayfa 19)
B YARGITAY KARARLARI. (Sayfa 20-21)
M ÖNEMLİ BİLGİLER. (Sayfa 22-23-24)
M YILLIK EKONOMİK GÖSTERGELER. (Sayfa25)
M AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER. (Sayfa 26)
M GELİR VERGİSİNDE TEKRAR TEKLİ TARİFEYE GEÇİLİYOR . (Sayfa 26)
M ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN SON GÖSTERGELER. (Sayfa27)
M ENFLASYON TABLOSU. (Sayfa 28)