2004 Labour Statistics and Labour Cost 2004 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti

Kitap : 2004 Labour Statistics and Labour Cost 2004 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Tarihi : Ekim 2005

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5007

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, YÖNTEMİ VE ANA SONUÇLARI
1. TARİHÇE....................................................................................
2. ARAŞTIRMA KAPSAMI.............................................................
3. İSTİHDAM..................................................................................
3.1. İstihdamın Cinsiyete Göre Yapısı.......................................
3.2. Çalışanların Kıdemleri........................................................
4. SENDİKALAŞMA......................................................................,
5. İŞGÜCÜ MALİYETİ....................................................................
5.1. İşgücü Maliyetinin Bölünüşü..............................................
5.2. Çalışılan Saat Başına İşgücü Maliyeti...............................
6. YAN ÖDEMELER.......................................................................
7. SOSYAL ÖDEMELERİN BÖLÜNÜŞÜ.......................................
8. İŞÇİLERİN MEDENİ HALİ VE ÇOCUK SAYISI.........................
9. İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU..............................................
10. PERSONEL GİRİŞ - ÇIKIŞLARI...............................................
11. ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASI.....................................
12. ZORUNLU İSTİHDAM...............................................................