Türkiye'de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller semineri

Kitap : Türkiye'de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller semineri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-00463-1-5

Yayın Tarihi : Mayıs 2006

Yayıncı : TÜRK-İŞ

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 4982

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Sunuş..................................................................
I. GÜN
Açılış Konuşmaları ..........................................
I. Oturum
Türkiye'de Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Ekonomik ve Sosyal Engeller............................
II. Oturum
Türkiye'de Sendikal Örgütlenmenin önündeki Hukuksal Engeller............................................
IH. Oturum
Türkiye'de Sendikal Örgütlenme Uygulamasında Karşılaşılan Engeller ........................................
II. GÜN
Çalışma Ekonomisi Bölümleri Özel Toplantısı Üniversite - Sendika işbirliği..............................