Çevre ve Sanayi Semineri

Kitap : Çevre ve Sanayi Semineri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-2545-25-30

Yayın Tarihi : Mayıs 2005

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitapçık

Kitap No : 4970

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ..................................................................................
AÇILIŞ KONUŞMALARI.................................................
İlhan PARSEKER..............................................
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Tuğrul KUDATGOBİLİK.................................
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Kağan KOKSAL......................................
Bursa Valisi
Dr. Mahir KÜÇÜK.............................................
Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
TEBLİĞLER........................................................................
Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri.................................
Sevgi ŞAFAK
Çevre ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşaviri ÇED Mevzuatı................................................................
Oğuz GÜNER
Çevre ve Orman Bakanlığı Şube Müdürü
Mustafa AYTAÇ
Çevre ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ve Standartları...
Ercin ÖZÇELİK
TSE Temsilcisi Sanayide Atık Yönetimi................................................
Mahir ERDEM
Çevre ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı Çevre Denetim Yönetmeliği..........................................
Fatih ERKAL
Çevre Yönetimi Şube Müdürü Su Kirliliği......................................................................
Veysel ARSLAN
Çevre ve Orman Bakanlığı Şube Müdürü İklim Değişikliği Sözleşmesi / Hava Kirliliği..............
Zeynel KÖKÇAM
Mühendis
TARTIŞMALAR................................................................