Yoksulluk çocuklarımıza miras kalmasın

Kitap : Yoksulluk çocuklarımıza miras kalmasın

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Çocuk Emeği

Yayın Yeri : Ankara

Yayıncı : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitapçık

Kitap No : 4939

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ________________________________
SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJESİ
ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ NEDİR?
YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA YENİ BİR YÖNTEM: ŞARTLI NAKİT TRANSFERLERİ DÜNYADA ŞARTLI NAKİT TRANSFERLERİ TÜRKİYE'DE ŞARTLI NAKİT TRANSFERLERİ
ŞNT;YE BAŞLAMADAN ÖNCE: BİLGİLENDİRME VE TANITIM KAMPANYALARI___________
BAŞVURULAR______________________________________________________
KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU-KAYIT-KABUL BELGELERİ
ŞNT YAZILIMI___________________________________________________________________
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HAK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ
PUANLAMA FORMÜLÜ
HAK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ
HAK SAHİPLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN DOĞRULANMASI____________________________
ÖDEMELER_____________________________________________________________________
TAKİP PROSEDÜRÜ______________________________________________________________
EĞİTİM YARDIMI TAKİBİ
SAĞLIK YARDIMI TAKİBİ
GEBELİK YARDI MI TAKİBİ
ASKIYA ALMA
FESİH
İTİRAZ MEKANİZMASI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS GÖSTERGELERİ ________
SONSÖZ______________________________
EK-l İŞ AKIŞ ŞEMASI
EK-2 BAŞVURU FORMU
EK-3 EĞİTİM YARDIMI TAKİP FORMU
EK-4 SAĞLIK YARDIMI TAKİP FORMU
EK-5 GEBELİK YARDIMI TAKİP FORMU
EK-6 SIK SORULAN SORULAR