Gemi Sökümü Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu

Kitap : Gemi Sökümü Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-455-403-0

Yayın Tarihi : Ekim 2005

Yayıncı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 4927

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
I.BÖLÜM:
Proje Hakkında Genel Bilgiler...........
ÎI.BÖLÜM:
Giriş....................................................
III.BÖLÜM:
Denetim Öncesi Çalışma....................
IV.BÖLÜM:
Saptanan Noksanlar ve Açıklamaları.
V. BÖLÜM:
İş Kazaları..........................................
VI.BÖLÜM:
Eğitim Çalışmaları.............................
VII.BÖLÜM:
Sosyo Ekonomik Değerlendirme.......
VIII.BÖLÜM:
Genel Değerlendirme ve Öneriler......
IX.8ÖLÜM:
Sonuç.................................................