Patlayıcı Madde Üretilen ve Depolanan İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi

Kitap : Patlayıcı Madde Üretilen ve Depolanan İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Eylül 2005

Yayıncı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 4925

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
I.BOLÜM
Proje Hakkında Genel Bilgiler..................................................
2.BÖLÜM
Proje Kapsamında Yapılacak Çalışmalar..................................
3.BÖLÜM
Patlayıcı Maddeler Hakkında Genel Bilgiler............................
Patlayıcı Madde Üretimine ve Depolamasına İlişkin Mevzuat.
4.BÖLÜM
İşyerlerine İlişkin Bilgiler ve Teftiş İstatistikleri......................
Çalışanlara İlişkin Bilgiler........................................................
Kurma İzni ve İşletme Belgesine İlişkin Bilgiler......................
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına İlişkin Bilgiler..................
Saptanan Noksanlara İlişkin Bilgiler.........................................
5. BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Saptanan Noksanlar...........
6. BÖLÜM
Sonuç ve Öneriler.....................................................................