Sosyal Güvenlik Dünyası

Kitap : Sosyal Güvenlik Dünyası

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1301-9457

Cilt : 7-27

Periyot : iki aylık

Yayın Tarihi : Haziran 2006

Yayıncı : Sigorta Müfettişleri Derneği

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 4907

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Hüseyin VURAL Grev ve Lokavt Kavramı Sosyal Sigortalar Kanununda Grev ve lokavt Borçlanması .................
Özkan BİLGİLİ Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında "Yurtdışı Hizmet Borçlanması" .................................
Bekir HANÇER Askerlik Borçlanması ve Önemi...............................
Önder DEMİRCİ 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununda İleri Yaştakilere Maaş Bağlanması ve Hizmet Borçlanmaları (Primli Sigorta Sistemi İle Çelişen Düzenlemeler.....
Muhammed GERÇEK 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Göre Hizmet Borçlanması .................................................
Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik ihtiyacı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun Finansman Açığı Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme.....................................................
Ali PEKTEN 506 Sayılı Yasaya Göre Geçici îş Göremezlik Süresinde Günlük Ödenek Verilmesi.......................
Mehmet UZUN İş Kazalarının Soruşturulmasında Yetkili Birim.........
Süleyman BÜYÜKŞAHİN Ücret.........................................................................
Mürsel ÇUKUR Sisteme Güven, Çalışma Yaşamındaki En Önemli Etken ve Hakların Aranmasındaki En Önemli Engel Hakkında İşçilerin Tulumları...........................
Dr. Muzaffer KOÇ Sosyal Güvenlik ve Risk Kavramları.........................
Serkan ODAMAN 4857 Sayılı Yeni İş Kanunundaki Zorunlu İstihdam Yükümlülüklerinin Türk Çalışma Hayatına Yansımaları..............................................................
Nesrin ÇELİK Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulaması............
Mahmut ÇOLAK Pratik ve Temel Bilgiler...........................................