Sosyal Güvenlik Dünyası

Kitap : Sosyal Güvenlik Dünyası

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1301-9457

Cilt : 8-34

Periyot : iki aylık

Yayın Tarihi : Aralık 2005

Yayıncı : Sigorta Müfettişleri Derneği

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 4906

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Serkan ODAMAN
Cafer Tufan YAZICIOĞLU
İsmail ÖZTÜRK Bekir HANÇER
Mürteza HASANOĞLU/ Isa KARAKAŞ Sinan BİNBiR
Harun ORDU Yakup SÜNGÜ
Cem DİNÇ Mehmet UZUN
Şevket TEZEL
Cüneyt OLGAÇ/ Abdullah TAŞALTIN
Ömer KESKİNSOY Şerafettin GÜLER
Mehmet BULUT Sadettin ORHAN Ersin UMDU Atıf ÖZGEN
4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Döneminde İş Sağlığı
Ve Güvenliği Hükümlerinin Önemi..............................
Sosyal Güvenlikte Uzlaşma Arayışı ile Toplanan
Ekonomik ve Sosyal Konsey ......................................
Yurt Dışı Hizmet Borçlanması ....................................
SSK ve Bağ-Kur'da Malûllük Sigortasında
Uygulama Farklılığı......................................................
Küresolleşme, Yeni Dünya Düzeni, Çalışma
Hayatı, Özelleştirme ve Kamu Yönetimi Reformu ......
İş Kanunu Uygulamasında İşyeri Kurma İzni ve
İşletme Belgesi............................................................
506 Sayılı Kanun Uygulamasında işyerinin Devri ......
AB Ülkelerinde Kayıtdışı İstihdam, Alınan Önlemler
ve Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi ....................
ihale Konusu İşlerden Kaynaklanan Borçların
Takibi ile İlgili Düzenleme Yapıidı................................
SSK Tarafından Verilen Geçici İş Göremezlik Ödeneği Halieri ve Geçici İş Göremezlik
Ödeneğinin Verilme Şartları........................................
4857 Sayılı Yasa Çerçevesinde Asıl İşveren - Alt
İşveren İlişkisinin Esasları............................................
Sosyal Güvenlikte Reform Yapma Zorunluluğu ve Sosyal Güvenliğin Ekonomik, Sosyal
Etkilerinin İrdelenmesi..................................................
Koruma Tedbirleri........................................................
Sendika Üyeliğinin Kazanılması Hakları ve
Üyeliğin Kaybedilmesi................................................
SSK Prim Borçlarının Tecilinde 6183 Sayılı
Kanun Uyarınca Teminat Uygulaması......................
Sosyal Güvenlikte Norm ve Standart Farklılıkları
"Malullük Sigortası (I)..............................................
Sosyal Güvenlik Sisteminde Sigorta Primlerini
İyileştirme Uygulamaları..........................................
Yeşil Kart Uygulamasının Sağlık ve Sosyal
Güvenlik Sistemimiz İçindeki Yeri............................
Önemli Bilgiler..........................................................