Kamu-İş

Kitap : Kamu-İş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1303-4995

Cilt : 8-4

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : 2006

Yayıncı : Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 4881

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
• Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BENLİ, öğr. Gör. Yusuf YİĞİT,
4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Geçi ci İş İlişkisi ve Bu İlişkinin Hukuki Sonuçlan
• Yrd. Doç. Dr. Zeki OKUR
İş Hukukunda İşçinin Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü
• Tamer SOYSAL
Uluslararası Sözleşmeler Işığında 4857 Sayılı İş Kanununda Kadın İşçi yi Koruyan Hükümler
• Doç. Dr. Güngör TURAN
Piyasa Ekonomisine Geçiş Ülkelerinde Reformlar ve Yeni Devletin İşlevleri....
• Yrd. Doç. Dr. Metin SARAÇOĞLU, Afşin ŞAHİN
Tarımsal Yapının AB Üyeliği Açısın dan Değerlendirilmesi
• Hasan DURSUN
Dış Yardımla Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
• Yard. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Gülgün ARSLAN, Sibel AYDEMİR
Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Dış Çevrenin Analizi