Türkiye'de Çocuk İşçiliği Sorun Bizim Bilgilendirme Materyali

Kitap : Türkiye'de Çocuk İşçiliği Sorun Bizim Bilgilendirme Materyali

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Çocuk Emeği

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-455-091-3

Cilt : 2

Yayın Tarihi : 2005

Yayıncı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı .Çalışan Çocuklar Bölümü

Tür : Kitapçık

Kitap No : 4869

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1
Çocuk İşçiliği Önlenebilir mi?
• Toplumsal Duyarlılık ve Kamuoyu Oluşturmak
• Sosyal Tarafların ve Toplumun Katılımının Sağlanması
• Eğitim Önlemleri ve Mesleki Eğitim
• Yoksulluğu Giderici Önlemler
• Sosyal Güvenlik Önlemleri
• Rehabilitasyon Önlemleri
• Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
• Hukuki Düzenlemeler
BÖLÜM 2
Çocuk İşçiliğinin Ulusal ve
Uluslararası Boyutu
• Çocuk İşçiliği Uluslararası Bir Sorundur
• Uluslararası Belge ve Sözleşmeler
• Ulusal Düzenlemeler
BÖLÜM 3
Çocuk İşçiliği İle İlgili Yapılan
Çalışmalar ve Kazanımlar
Yürütülen Projeler
REHBER: Çocuk İşçiliğine Dair Çalışma Yapmak İsteyenler İçin.
• 1992-1993 Dönemi ILO/IPEC Programlan (Projeler)
• 1994-1995 Dönemi ILO/IPEC Programları (Projeler)
• 1996-1997 Dönemi ILO/IPEC Programları (Projeler)
• 1998-1999 Dönemi ILO/IPEC Programları (Projeler)
• 2000-2001 Dönemi ILO/IPEC Programları (Projeler)
İlgili Kurumlar ve İletişim Bilgileri
Çocuk Hakları Sözleşmesi ile İlgili Çalışmalar