Zirai Mücadele İlaçları Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu

Kitap : Zirai Mücadele İlaçları Üretimi Yapılan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi Değerlendirme Raporu

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Haziran 2005

Yayıncı : T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Tür : Rapor

Kitap No : 4848

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM
PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER.
2. BÖLÜM
ZİRAİ MÜCADELE HAKKINDA GENEL BİLGİLER.
3. BÖLÜM
PESTİSİTLERE AİT TANIMLAR..........................
4. BÖLÜM
PESTİSİTLERİN SAĞLIK ETKİLERİ
5. BÖLÜM
PESTİSİTLERİN TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASI.
6. BÖLÜM
YAYGİN OLARAK BİLİNEN PESTİSİT ÇEŞİTLERİ VE ETKİ
MEKANİZMALARI.....................................................................
7. BÖLÜM
PESTİSİTLERİN UYGULANMASI.
8. BÖLÜM
PESTİSİT ÜRETİMİ....................
9. BÖLÜM
DENETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER.
10. BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN SAPTANAN NOKSANLIKLARA VE ÖNLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER.
11. BÖLÜM
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ...................................