Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Sağlık Programı Çerçevesinde Malların Serbest Dolaşımı Kapsamında Su Mevzuatı

Kitap : Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Sağlık Programı Çerçevesinde Malların Serbest Dolaşımı Kapsamında Su Mevzuatı

Yazar : * -- * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-590-138-8

Yayın Tarihi : Aralık 2005

Yayıncı : T.C. Sağlık Bakanlığı

Tür : Kitapçık

Kitap No : 4842

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Sunuş......
Önsöz......
İçindekiler
1. SU MEVZUATI
1.1. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
1.2. Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik