Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Çerçevesinde Malların Serbest Dolaşımı Kapsamında Beşeri Tıbbi Ürün Mev

Kitap : Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Çerçevesinde Malların Serbest Dolaşımı Kapsamında Beşeri Tıbbi Ürün Mev

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-590-142-6

Yayın Tarihi : Aralık 2005

Yayıncı : T.C. Sağlık Bakanlığı

Tür : Kitapçık

Kitap No : 4841

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Sunuş................................................................................................................
Önsöz........................................................................................................
İçindekiler..................................................................................................
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER
1 .Kan ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmelik...........................................
2.Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Yönetmelik...................................................................
3.Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği....................................................
4.Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik.......................................................................................................................
5.Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik.........................................
ö.Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar............................................................
7.Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik
YapılmasıHakkında Karar.......................................................................................................
8.Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar.......................................................................................................
9.Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ.....................................................
10.Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğin Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.........................................................................................
11. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ................................................................................................................................
12.Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ.......................................................................................................
13. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğde Değişiklik yapılmasına Rair Tebliğ.....
14.Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği................................................
15.Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik...............................................................................................................................
1 6.Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik.................................................................................................................................
17.Beşeri ve Veteriner Tıbbi Ürünlerde Kullanılan Renklendiricilerle İlgili Tebliğ..................
18.Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik...................................................
19.Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında
Yönetmelik............................................................................................................................
2O.Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki
Değişikliklere Dair Yönetmelik......................................................................
21.Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği..............................................