Cumhuriyet ve Kadın

Kitap : Cumhuriyet ve Kadın

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Kadın

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-94247-0-3

Yayın Tarihi : Kasım 1998

Yayıncı : Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 4826

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ........................................................................
1. GÜN Açılış Konuşmaları:
ŞenalSARIHAN............................................................
Şenay Eser ....................................................................
Mesajlar.......................................................................
2. GÜN
1. OTURUM
MİLLİ MÜCADÂLE'DE KADIN
Kurtuluş Savaşı' nın Kadınları
Zeki SARINAN..............................................................
Cephe Gerisinde Kadının Rolü
Doç. Dr. Bige YAVUZ..................................................
2. OTURUM CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADIN
Açış Konuşması
TürkayASMA.....................
Hukukta Kadın
Prof. Dr. Ülker GÜRKAN.
Siyasette Kadın
Prof. Dr. Oya ARASLI.......
İş Yaşamında Kadın
Filiz KARDAM...................
Eğitimde Kadın
Firdevs Gümüşoğlu............
3. OTURUM KÜLTÜR VE SANATTA KADIN
Balede Kadın
Jak DELEON..
Tiyatro'da Kadın
SevdaŞENER......................
Plastik Sanatlarda Kadın
Hamiye ÇOLAKOĞLU.......
4. OTURUM BASIN VE EDEBİYATTA KADIN
Şiirde Kadın
Zerrin TAŞPINAR. Romanda Kadın
Füsun AKATLI......
Basında Kadın
Şükran SONER.....
3. GÜN 5. OTURUM
GÜNÜMÜZDE KADIN HAREKETLERİ
Açış Konuşması
Jülide GÜLİZAR..................................................................
Türk Kadını ve Küreselleşme
Nermin ABADAN UNAT......................................................
Feminizm ve Kadın
Serpil ÜŞÜR........................................................................
Kentleşme Sürecinde Kadın
Hande SUHER.....................................................................
Laiklik ve Kadın
Hikmet ÇETİNKAYA............................................................
Genel Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi Hazırlıkları.
SONUÇ BİLDİRGESİ......................................................
Kapanış Konuşması...........................................................
BASINDA YANKILAR....................................................