Uluslararası Sözleşmeler Işığında Türkiye'de Kadın

Kitap : Uluslararası Sözleşmeler Işığında Türkiye'de Kadın

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Kadın

Yayın Yeri : İstanbul

Yayın Tarihi : 1998

Yayıncı : Kadın İçin Destek Oluşturma Grubu (KİDOG)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 4825

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Giriş [Kahire ve Pekin Konferansları Işığında Türkiye'de Kadın] Ülkemizde Kadının Eğitim Durumu ve Öncelikli Sorunları
• Kadınlarda Cehaleti Yoketme
• Eğitime Ulaşilabilirlikte Eşitlik Sağlanması ve Öğrenimde Cinsiyet Ayrımcılığının
Ortadan Kaldırılması • Kadının Mesleki Eğitime, Bilime ve Teknolojiye Ulaşabilirliğinin Desteklenmesi
• Kız Çocukları ve Kadınlar İçin Yaşam Boyu Eğitim ve Öğretim Sağlanması
• Eğitime Yönelik Reformlar İçin Kaynak Tahsisinin İzlenmesi
Ülkemizde Kadın Sağlığının Durumu ve Öncelikli Sorunları
• Cinsel Sağlık
• Aile Planlaması
• Güvenli Annelik
• Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Ülkemizde Yasalar Karşısında Kadının Durumu ve Öncelikli Sorunları
• Kadının İnsan Haklan - Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi
• Yasalar ve Uygulamada Eşitliğin Sağlanması
• Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadına Yönelik Şiddet
• Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin ve Sonuçlarının İncelenmesi
Kaynakça