Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Bürolarının Kuruluşu ve İşleyişi Semineri

Kitap : Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Bürolarının Kuruluşu ve İşleyişi Semineri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Ocak 2006

Yayıncı : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 4820

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
I. OTURUM: AÇILIŞ KONUŞMALARI................................................................
Doç.Dr.Mete TÖRÜNER......................................................................................
Frederic TEMPLE................................................................................................
NihatMATKAP....................................................................................................
SUNUŞ: Dr.JacobBENUS..........................................................
TARTIŞMA VE SORULAR..................................................................................
II.OTURUM: DÜNYADA ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI....................................
Prof.Dr.RogerBLANPAİN
"İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi ve Özel İstihdam Bürolarının Rolü"......
TARTIŞMA VE SORULAR..................................................................................
Dr.UIrich WALWEI
"işe Yerleştirme Sistemleri Alman Liberalleşmesine Özel Bir Vurgu İle Bütün Dünya'da Değişiyor"............................................................................................
TARTIŞMA VE SORULAR..................................................................................
III.OTURUM: TÜRKİYE'DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ YERİ................
Prof..Dr.Toker DERELİ
"Türkiye'de Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Hizmetlerinin Yeri ve İşlevi Ne Olmalıdır?".........................................................................................................
TARTIŞMA VE SORULAR..................................................................................
PANEL:...............................................................................................................
ilhanGÖÇER......................................................................................................
NecatiBALTA.....................................................................................................
TARTIŞMA VE SORULAR.................................................................,................
GENEL DEĞERLENDİRME.
Prof.Dr.Metin KUTAL..........................................................................................
KAPANIŞ KONUŞMASI
Doç.Dr.Mete Törüner..........................................................................................