Yüksekten Düşmeye Karşı Önlemler ve Düşme Durdurma Sistemleri

Kitap : Yüksekten Düşmeye Karşı Önlemler ve Düşme Durdurma Sistemleri

Yazar : * Müjdat Aydın * Mustafa Arslanalp * Kemal Kaya

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-00363

Yayın Tarihi : 2005

Yayıncı : Kaya Yapı San. ve Tic.Ltd.Şti.

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 4812

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
KONULAR ÖNSÖZ GİRİŞ I.YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE DÜŞME
1. Yüksekte Çalışma Nedir?
2. Yüksekte Çalışırken Güvenlik Önlemleri Almak Neden Önemlidir?
3. Yüksekten Düşme ile İlgili Genel Açıklamalar
4. Yüksekten Düşmenin Nedenleri ve Düşmenin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Önlemler ILDÜŞMENİN FİZİK VE DİNAMİĞİ
1. Yüksekten Düşmenin Etkileri
2. Düşmek Ne Kadar Zaman Alır?
3. Yüksekten Düşme Esnasında Oluşan Enerji Miktarı
4. Kuvvetin Tanımı ve Durdurma Kuvveti
5. Kuvvet Hesabı 5.1.Enerji Hesabı yöntemi 5.2.Momentum değişimi yöntemi
6. Düşme Faktörü nedir?
7. Etki Kuvveti Nedir?
8. Yüksekten düşme esnasında oluşan enerji miktarı (Potansiyel enerji, Kinetik enerji) III DÜŞMEDEN KORUMA SİSTEMLERİ VE METOTLARI
1-Düşmenin Önlenmesi Sistemi Nedir?
2-Geleneksel Düşmeden Koruma
2.1.Kişisel Düşmeyi Durdurucu Sistemler
2.2.Kişisel Düşmeyi Durdurma Sisteminin Bileşenleri
2.2.1.Ankraj
2.2.1.1. Üç Ayaklı Sehpa (Kuyu, Menhol, Çukur, Derin
Baca, Tünel ve Rögar / Kanalizasyon Çalışma
Sistemleri)
2.2.1.2.Kapı Ankrajı
2.2.2. Bağlantı Elemanları Karabinalar
2.2.3.Tam Korumalı Vücut Kuşağı
KONULAR 2.2.3.1.P-453 TAM KORUMALIVÜCUT KUŞAĞI
2.2.3.2. P-451 TAM KORUMALI VÜCUT KUŞAĞI 2.2.3.3 DİĞER TAM KORUMALI VÜCUT KUŞAKLARI
2.2.3.4.Tam Korumalı Vücut Kuşağının Parçaları
2.2.3.5. TAM KORUMALI VÜCUT KUŞAĞININ
GİYİLMESİ
2.2.3.6.Emniyet Kemerlerinin Özellikleri
2.2.3.7.Emniyet Kemerlerinin Muhafazası, Kontrolü,
Bakımı ve Depolanması
2.2.3.8.Yıkama
2.2.3.9.Düzenli Kontrol
2.2.3.10.Kemerleri Kullanmadan Önce Aşağıdaki
Kurallara Uyulması Zorunludur
2.2.3.11.Kemerlerin Kullanım Amaçları ve Yerleri
2.2.3.12.1- 451 OTURMA KUŞAĞI (Kurtarma - İsveç
oturağı)
2.2.4.Lanyardlar
2.2.4.1.Çengelli Halat /Uzatma Halatı / Ara Bağlantı
Halatı / Lanyard Standardı
2.2.5.Güvenlik Halatı
2.2.5.1.Halatların Kontrolü
2.2.5.2.Halatın Ömrü
2.2.5.3.Güvenlik Halatları Hakkında Uyarılar
2.2.5.4.Halatlar Şu Durumlarda Değiştirilmelidirler
2.2.6.Enerji Dağıtım Elemanı (Şok Emiciler)
2.2.7.Yavaşlatma Cihazları
2.2.7.1.Geri Sarmalı Düşme Durdurma Sistemi
2.2.7.2 Kılavuzlu Düşmeyi Önleme Tertibatı
2.2.7.3. Esnek/ Hareketli Bir Ankraj Hattı Üzerinde Düşmeyi Önleme Tertibatı
2.3.Düşmeyi Durdurucu Sistemleri Kullanan için
Rehber
2.3.1.Ankraj Noktası Planı
2.3.1.1.Güvenli Bağlantılar
2.3.1.2.Güvensiz Bağlantılar
2.3.2.Yatay Güvenlik Halatı Kuvvetleri
2.3.2.1.Yatay Yaşam Hatları ve Güvenlik Elemanları
KONULAR
2.3.3.GÖZİÜ Civata Bağlantıları 2.3.4.Serbest Düşme Mesafesi 2.3.5.Salınarak Düşme Riski 2.4.Korkuluk Sistemi
2.4.1.OR-OSHA Korkuluk ve korkuluk Etekleri Özellikleri
2.4.2.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Korkuluk ve Korkuluk Etekleri Özellikleri 2.5.Güvenlik Ağı Sistemi
2.5.1 Çalışma Yüzeyinden Yatay ve Dikey Güvenlik Ağlarına Olan Uzaklıklar 2.5.2.Güvenlik Ağı Tipleri 2.6. Düşmeyi Önleyici Diğer Sistem ve Metotlar 2.6.1.Düşmeyi Sınırlama Sistemi 2.6.1.1.B-452 BEL TİPİ İŞ KEMERİ ÖZELLİKLERİ 2.6.1.2.BD-85 BEL TİPİ İŞ KEMERİ ÖZELLİKLERİ 2.7.Uyarı Hattı Sistemi 2.8.Güvenlik İzleme Sistemi 2.9.Kontrollü Giriş Alanı 2.10.Kapaklar 2.11. Bariyerler, Çitler, Siperler ve Perdeler
IV. ÇALIŞANLARI DÜŞEN OBJELERDEN KORUMA
V. DÜŞMEYİ ÖNLEME KONUSUNDA EĞİTME
1. Eğitimlerin Tekrarlanması
2. Eğitimlerin Dosyalanması, Sertifikalandırması
VI. DÜŞMEYİ ÖNLEME PLANI
1.Düşmeyi Önleme Planının Koşulları
2. Düşmeyi Önleme Planının Geliştirilmesi
2.1.Geleneksel Sistemlerin Neden Kullanılmadığının
Açıklanması:
2.2.Alternatif Metodun İşçileri Nasıl Koruyacağının
Açıklanması
2.3.Plan Hazırlaması için Uzman Görevlendirilmesi
2.4. Geleneksel Koruma Sistemlerinin Kullanılamadığı Yerlerde Kontrollü Giriş Bölgeleri Oluşturma
2.5. Yetkili Kişiye Denetim Yetkisi Verilmesi
2.6. Dokümantasyon Sorumluluğu
KONULAR
2.7. Eğitim Programı Düzenleme
2.8. İşyeri Şartları Değiştiğinde Planın Güncellenmesi
2.9. Kazaların Araştırılması
2.10. Planın İşyerinde Muhafaza Edilmesi
VII. DÜŞMEYİ ÖNLEME TEÇHİZATLARININ KONTROL VE TAMİRİ
l.Kontrol Rehberi
2.Kontrol Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
VIII. ACİL DURUM PLANI
l.İş Alanında İşe Başlamadan Önce
2.İş Alanında İşe Yaparken
2.1. Direkten / Yüksekten İndirme ve Kurtarma
Aparatı
3.Ani Bir Tehlike Durumunda
4. Kazanın Araştırılması
IX. YÜKSEKTE ÇALIŞANLARDA SAĞLIK KONTROLLERİ
X.DÜŞMEYİ ÖNLEME SİSTEMLERİ ÖRNEKLERİ
XI.YÜKSEKTE ÇALIŞMALARIN YAPILDIĞI
YERLER
XII.İŞ GÜVENLİĞİNDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE
DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ SİSTEMLERLE İLGİLİ
YASAL MEVZUAT
l.İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN
YÜKSEKTE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ MADDELERİ
2.YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ
GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜKSEKTE ÇALIŞMA
İLE İLGİLİ MADDELERİ
3. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN
İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA
YÖNETMELİĞİN YÜKSEKTE ÇALIŞMA İLE
İLGİLİ MADDELERİ
4.İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK
VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNİN
YÜKSEKTE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ MADDELERİ
5.YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK
YÖNETMELİĞİNİN YÜKSEKTE ÇALIŞMA İLE
İLGİLİ MADDELERİ
KONULAR
6. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNİN YÜKSEKTE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ MADDELERİ
7. YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA DÜŞMEYİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ, ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞE VE EK TEBLİĞE GÖRE BELİRLENEN STANDARTLAR DEĞERLENDİRME
EK-1. DÜŞME TEHLİKESİ VE RİSK KONTROL
LİSTESİ
EK-2.DÜŞME ÖNLEME SİSTEMLERİ EĞİTİMİ
KONTROL LİSTESİ
EK-3.EĞİTİM SERTİFİKASI
SÖZLÜK
KAYNAKLAR