Toplu Pazarlığın Davranışsal Boyutu

Kitap : Toplu Pazarlığın Davranışsal Boyutu

Yazar : * Tunç Demirbilek

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : İstanbul

Yayın Tarihi : 1996

Yayıncı : (BASİSEN) Banka-Sigorta İşçileri Sendikası Eğitim ve Kültür Yayınları

Kitap No : 3365

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR......
ŞEKİLLER LİSTESİ GİRİŞ........................
1. TOPLU PAZARLIĞIN DAVRANIŞSAL BOYUTUNUN TEORİK ESASLARI......
1.1. TOPLU PAZARLIK KAVRAMI.................
1.1.1. Toplu Pazarlığın Tanımı ve Unsurları
1.1.2. Toplu Pazarlığın Niteliği....................
1.1.3. Toplu Pazarlığın Düzeyi.....................
1.2. TOPLU PAZARLIĞIN DAVRANIŞSAL ÇERÇEVESİ ..
1.2.1. Davranışsal Alt Süreçler..........................................
1.2.1.1. Bölüştürücü Pazarlık..................................
1.2.1.2. Birleştirici Pazarlık....................................
l.2.l .3. Tutum ve Davranışların Biçimlendirilmesi
Pazarlığı..........................................
1.2.1.4. Örgüt - İçi Pazarlık.....................................
1.2.2. Davranışsal Alt Süreçlerin Karşılıklı Etkileşimi ....2. TOPLU GÖRÜŞMELERE HAZIRLIK VE
YÜRÜTÜM AŞAMALARININ DAVRANIŞSAL AÇIDAN İNCELENMESİ......................................
2. l. TOPLU GÖRÜŞME KAVRAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ................................................
2.2. TOPLU GÖRÜŞMELERE HAZIRLIK AŞAMASI
2.2.1. Genel Olarak......................................................
2.2.1.1. Teklif Paketinin Hazırlanması..............
2.2.1.2. Talepleri Desteklemek Amacıyla Bilgi Toplamak..............................................
2.2.1.3. Taleplerin Açıklanması ve Tanıtılması.
2.2.2. İşçi ve İşveren Taraflarının Toplu Görüşmelere Hazırlık Faaliyetleri...........................................
2.2.2.1. İşçi Tarafı Açısından....................... .
2.2.2.2. İşveren Tarafı Açısından.......................
2.2.3. Toplu Görüşme Ekibinin Oluşumu ve Görüşmeci Nitelikleri...............................................................
2.2.3.1. Toplu Görüşme Ekibinin Oluşumu...........
2.2.3.1.1. İşçi Tarafı Açısından.................
2.2.3.1.2. İşveren Tarafı Açısından...........
2.2.3.2. Görüşmeci Nitelikleri...............................2.3. TOPLU GÖRÜŞMELERİN YÜRÜTÜM AŞAMASI.................................................
2.3.1. Toplu Görüşmelerin Yürütüm Esasları
2.3.1.1. Toplu Görüşmelerin Yürütümünde Etkili Olan Faktörler......................
2.3.1.2. Toplu Görüşmelerin Fiziksel Yapısı ve Görüşmelerde Zamanlama..........
2.3.1.3. Toplu Görüşmelerin Usul ve Aşamaları
2.3.2. Toplu Görüşmelerin Yürütümünde Davranışsal Alt Süreçler Açısından Basan Kriterleri.............
2.3.3. Toplu Görüşmelerde Davranış Şekilleri ye İzlenen Strateji - Taktikler...................................................,
2.3.3.1. Toplu Görüşme Davranışlarının Dayanması Gereken Şekiller.........................................
2.3.3.1.1. Kişileri Sorunlardan Ayrı
Tutmak.......................................
2.3.3.1.2. Pozisyonlar Üzerinde Değil Menfaatlerde Odaklaşmak
2.3.3.1.3. İki Taraflı Kazanca Yönelik Tercihler Oluşturmak...........
2.3.3.1.4. Objektif Kriterlerin Kullanımında Israr Etmek.................................2.3.3.2. Toplu Görüşmelerde İzlenen Strateji ve Taktikler............................:..........
SONUÇ............
KAYNAKLAR
2.3.3.2.1. Strateji - Taktik Kavranılan ve Nitelikleri.......................
2.3.3.2.2. Strateji ve Taktiklerin Davranışsal Alt Süreçler Açısından İncelenmesi................................
2.3.3.2.2.1. Bölüştürücü Pazarlık Taktikleri ...............
2.3.3.2.2.2. Birleştirici Pazarlık Taktikleri...........
2.3.3.2.2.3. Tutum ve Davranışların Biçimlendirilmesi Taktikleri.............
2.3.3.2.2.4. Örgüt-İçi Pazarlık Taktikleri

NOTLAR

-Teorik Esaslar - Hazırlık ve Yürütüm Aşamaları - Strateji ve Taktikler