Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri

Kitap : Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri

Yazar : * Meryem Koray

Dil : Türkçe

Bölüm : Kadın

Yayın Yeri : İstanbul

Cilt : 23

Yayın Tarihi : 1993

Yayıncı : (BASİSEN) Banka-Sigorta İşçileri Sendikası Eğitim ve Kültür Yayınları

Tür : Kitap

Kitap No : 3363

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
1. KADININ ÜCRETLİ ÇALIŞMASI ve TÜRKİYE'DEKİ DURUM
1.1. Kadının Ücretli Çalışması ve Önemi
1.2. Kadının Ücretli Çalışması ve Getirdiği Tartışmalar
1.3. İstihdamda Eşitlilk Politikaları
1.4. Kadın ve Sendika İlişkileri..........................................................................................................
1.5. Türkiye'de Kadının Ücretli Çalışması .................................................................
1.6. Türkiye İstihdamda Eşitlik Politikalarının Neresinde?
1.7. Türkiye'de Kadın ve Sendika İlişkileri ................................İKİNCİ BOLUM
2. ARAŞTIRMA SONUÇLARI: BANKACILIK,TİCARET-BÜRO, TEKSTİL İŞKOLLARINDA ÇALIŞAN KADINLAR VE ÇEŞİTLİ KONULARDAKİ YAKLAŞIMLARI
2.1. Araştırmanın Amacı ve Gerçekleştirilmesi
2.1.1. Araştırmanın Amacı ve Örneklemin Oluşturulması
2.1.2. Belirlenen İşkolları, Sendikaların Konumu ve Kadın Üyeleri
2.1.3. Araştırmanın Yöntemi
2.2. Araştırmanın Bulguları
2.2.1. Kadınların Kişisel ve Çalışma Yaşamı ile İlgili Özellikleri
- Kişisel Özellikler ........................................................................................................
- Çalışma Yaşamları ile İlgili Özellikler...............................................
- Ücret ve Çalışma Koşulları
2.2.2. Kadınların Çalışma ile ilgili Tutumları
- Çalışma Nedeni .............................................................................
- Kadının Öncelikli Yeri
- İşten Duyulan Hoşnutluk ve Nedenleri
- Çalışmanın Zorlukları ve Sağladıkları .......2.2.3. Sendika İle İlişkiler
- Sendika Üyeliği ve Sendikaya İlgi
- Sendikada Etkin Görev Alma .....................'
- Sendika ile Haberleşme ve Sendika Temsilcilerinin Rolü .............................
- Sendikadan Beklentiler
2.2.4. Çalışan Kadınlar ve Siyaset -Siyasete İlgi
- Kitle İletişim Araçlarının Etkisi
- Çalışma Yaşamının Sorunları ve Siyasi Partiler
- Kadın Sorunları ve Siyasal Partiler, Kadın Politikacılardan Beklenen Özellikler
SONUÇ : ÇİFT YÖNLÜ İLGİSİZLİK ve ÇALIŞAN KADIN GERÇEKLERİ
KAYNAKLARII. İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRDEDİCİ UNSURU OLARAK BAĞIMLILIK İLİŞKİSİ VE HUKUKSAL NİTELİĞİ......................................................................................................
1. Ekonomik ve Teknik Bağımlılık Kavramları..................
a) Ekonomik Bağımlılık Kavramı ..............................................
b) Teknik Bağımlılık Kavramı ......................................................
2. Kişisel Bağımlılık Kavramı.......................................................
3. Kişisel Bağımlılığın İş Sözleşmesindeki Görünüm Şekli: İşverenin Yönetim Hakkı ve İşçinin Talimatlara Uyma Borcu ....................................
4. Kişisel Bağımlılığın İş Sözleşmesinin İş Görmeye ' İlişkin Diğer Sözleşmelerden Ayırdedilmesindeki Önemi.....................................................................................................
a) İş Sözleşmesinin İstisna Sözleşmesinden Ayırdedilmesi.....................................................................................
b) İş Sözleşmesinin Vekalet Sözleşmesinden Ayırdedilmesi...................................................................................
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞİN GÖRÜLMESİNİ İSTEME HAKKI, EN YÜKSEK DÜZEYDE TALİMAT VERME YETKİSİ VE İŞVEREN NİTELİĞİ
I. İŞİN GÖRÜLMESİNİ İSTEME HAKKI VE YÖNETİM
HAKKI İLE İLİŞKİSİ.........................................................................................................
II. İŞİN GÖRÜLMESİNİ İSTEME HAKKININ DEVRİ,
ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ ........ ...........................................................................................
1. Fransız Hukukunda Ödünç İş İlişkisi.......................................................
2. Türk Hukukunda Ödünç İş İlişkisi...............................................................
a) Hukuksal Dayanağı..............................................................................................
b) Yararlananın Yönetim Hakkı ve İşçiyi Gözetme
Borcu
c) İşçinin Haklarına Etkisi ......................................................................................
d) Yararlananın İşveren Niteliğini Kazanması ......................................