Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri

Kitap : Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri

Yazar : * Meryem Koray

Dil : Türkçe

Bölüm : Kadın

Yayın Yeri : İzmir

Cilt : 23

Yayın Tarihi : Ocak 1993

Yayıncı : (BASİSEN) Banka-Sigorta İşçileri Sendikası Eğitim ve Kültür Yayınları

Tür : Kitap

Kitap No : 2

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
1. KADININ ÜCRETLİ ÇALIŞMASI ve TÜRKİYE'DEKİ DURUM
1.1. Kadının Ücretli Çalışması ve Önemi
1.2. Kadının Ücretli Çalışması ve Getirdiği Tartışmalar
1.3. İstihdamda Eşitlik Politikaları
1.4. Kadın ve Sendika İlişkileri
1.5. Türkiye'de Kadının Ücretli Çalışması
1.6. Türkiye İstihdamda Eşitlik Politikalarının Neresinde?
1.7. Türkiye'de Kadın ve Sendika İlişkileri

İKİNCİ BÖLÜM
2. ARAŞTIRMA SONUÇLARI: BANKACILIK, TİCARET-BÜRO, TEKSTİL İŞKOLLARINDA ÇALIŞAN KADINLAR VE ÇEŞİTLİ KONULARDAKİ YAKLAŞIMLARI
2.1. Araştırmanın Amacı ve Gerçekleştirilmesi
2.1.1. Araştırmanın Amacı ve Örneklemin Oluşturulması
2.1.2. Belirlenen İşkolları, Sendikaların Konumu ve Kadın Üyeleri
2.1.3. Araştırmanın Yöntemi
2.2. Araştırmanın Bulguları
2.2.1. Kadınların Kişisel ve Çalışma Yaşamı ile İlgili Özellikleri
- Kişisel Özellikler
- Çalışma Yaşamları ile İlgili Özellikler
- Ücret ve Çalışma Koşulları
2.2.2. Kadınların Çalışma ile İlgili Tutumları
- Çalışma Nedeni
- Kadının Öncelikli Yeri
- İşten Duyulan Hoşnutluk ve Nedenleri
- Çalışmanın Zorlukları ve Sağladıkları
2.2.3. Sendika İle İlişkiler
- Sendika Üyeliği ve Sendikaya İlgi
- Sendikada Etkin Görev Alma
- Sendika ile Haberleşme ve Sendika Temsilcilerinin Rolü
- Sendikadan Beklentiler
2.2.4. Çalışan Kadınlar ve Siyaset
- Siyasete İlgi
- Kitle iletişim Araçlarının Etkisi
- Çalışma Yaşamının Sorunları ve Siyasi Partiler
- Kadın Sorunları ve Siyasal Partiler, Kadın Politikacılardan Beklenen Özellikler

SONUÇ: ÇİFT YÖNLÜ İLGİSİZLİK ve ÇALIŞAN KADIN GERÇEKLERİ
KAYNAKLAR