İşyeri Hekimliği Ders Notları

Book : İşyeri Hekimliği Ders Notları

Author : * Turhan Akbulut * Kadir Arıcı * Yasemin Beyhan

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Skin : 011/0

Published Date : Şubat 2001

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Book

Book No : 1788

INDEX

İÇİNDEKİLER
1-Çağdaş Sağlık Anlayışı..........
2-İşçi Sağlığına Giriş................
3- İşçi Sağlığında Epidemiyoloji
II.BÖLÜM MESLEKSEL HASTALIKLAR
1-işLe ilgili Hastalıklar...........................................................
2-Meslek HastalıkTan ........................................................
3- Kimyasal Maddelerle Meydana Gelen Meslek HastalıklarI
b)Solventler...................................................
c)Tarım ilaçlan İntoksikasyonları...................
d)Meslek Hastalığı Yönünden Gazlar-Buharlar.
4-a)Mesleki Akciğer Hastalıkları I...........................
b)Mesleki Akciğer Hastalıkları II..........................
5-Mesleksel Deri Hastalıktan
6-Mesleksel Kanserler...........
7-Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar

l
III BÖLÜM
VE ÇALIŞMA ORTAMI
1-Fiziksel Etkenlere Bağlı Meslek Hastalıktan ,
2-İş Hijyeni ve Kimyasal Etmenler
3-İş Yaşamında Ergonomik Sorunlar.........
4-İş Kazaları........................................

işyeri Hekimliği Ders Notları
5-Mesleki Rehabilitasyon..............................
6-Ağır ve Tehlikeli işler.....
7-Çalışma Yaşamında Risk Grupları..............
8-Kadın işçiler..................
9-Çalışma Hayatı ve Beslenme........................
10-İş Güvenliği ve işyerinde Tıbbi Hizmetler

IV.BÖLÜM İŞÇİ SAĞLIĞININ SOSYAL, HUKUKSAL VE ÖRGÜTSEL Y
1- İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Hizmetlerinin Organizasyonu.......................................
2-İşi ve Çevre Sağlığı ilişkisi.......................
3- işyerlerinde ilkyardım Eğitimi ve Örgütlenmesi
4-İş Psikolojisi.....................................................
5-Yetişkin Eğitimi Bağlamında işyeri Hekimliği ve Sağlık Eğitimi....... ...............
6- Sosyal Politika ve Sağlık
7- İşçi Sağlığı ve Sendikalar
V. BÖLÜM İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
1-Türk Tabipleri Birliği ve işyeri Hekimliği Uygulamaları
2-İşyeri Hekiminin Görevleri.
3-İşyeri Hekimliği Açısından işçi Sağlığı ve İş Hukuku
Kaynaklar
17